St. Vitus Dedemsvaart

R.K. Geloofgemeenschap

Nieuwsbrief Emmanuelparochie februari 2019

woensdag, februari 13, 2019

Klik hieronder voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief Emmanuelparochie 2019-1

woensdag, februari 13, 2019

Klik hieronder voor de nieuwsbrief.

nieuwsbrief 2019.1

Nieuwsbrief Aartsbisdom nr. 185

donderdag, februari 7, 2019

Klik op onderstaande link.

http://nieuwsbrief-aartsbisdomnu-nr-185

Nieuwsbrief Aartsbisdom nr. 184

woensdag, februari 6, 2019

Klik hieronder voor de nieuwbrief

http://nieuwsbrief-aartsbisdom-nr-184

MISERICORDES SICUT PATER

woensdag, februari 6, 2019

MISERICORDES SICUT PATER – BARMHARTIG ALS DE VADER, was in 2016 het motto van het kerkelijke Jaar van Barmhartigheid. Het is tevens een opdracht die ik mezelf heb toegeëigend doordat ik in juni van dat jaar diaken en later in november tot priester werd gewijd. Om te proberen, zo barmhartig te zijn als God de Vader dat is.

Want barmhartigheid, is in het veldhospitaal dat de Kerk in deze wereld is [dank aan paus Franciscus voor deze beeldspraak], misschien wel het meest krachtige en meest belangrijke medicijn dat we aan onszelf en de mensen om ons heen te bieden hebben.

Eén van de meest intense ontmoetingen met Gods barmhartigheid kunnen we ondervinden in het ‘sacrament ván barmhartigheid’, ook wel bekend als ‘de biecht’ of het ‘sacrament van boete en verzoening’. Sinds december 2018 is er daarom in onze Sint Vituskerk in Dedemsvaart iedere eerste zaterdag van de maand tussen 12:00 en 13:00 uur de mogelijkheid om dit sacrament te ontvangen.

Vanaf zaterdag 2 maart a.s. zal tevens het Allerheiligst sacrament, het Eucharistische brood in de monstrans op het altaar worden geplaatst. Om naast Gods barmhartigheid in de biecht te ontvangen, ook in stilte in Zijn lichamelijke aanwezigheid te kunnen verkeren, om gewoonweg: bij Jezus te zijn.

U bent van harte welkom om iedere eerste zaterdag van de maand tussen 12:00 en 13:00 uur binnen te lopen in onze Sint Vituskerk, om op adem te komen, het sacrament van Gods Barmhartigheid te ontvangen of om eenvoudigweg een poosje in stilte bij Jezus in het Allerheiligst sacrament te zijn.

Wanneer: Iedere eerste zaterdag van de maand
Hoe laat: 12:00 t/m 13:00 uur
Waar: Sint Vituskerk, Langewijk 172a Dedemsvaart

Pastor J.A. Rutgers, priester
Emmanuelparochie

Update Winnaars Kerstmarkt St. Vitus

woensdag, januari 2, 2019

Zoals u weet zijn er loten verkocht voor en tijdens de kerstmarkt 2018.

De winnaar van het halve varken, lot blauw 352, is nog niet bekend. Kijk uw loten nog goed na! U kunt nog tot eind februari reageren!

Het schilderij van Lidy Pelgrom, de koe, is gegaan naar de familie Hofacker.

 

 

 

Kerstmarkt St. Vitus 2018

maandag, december 17, 2018

Terugblik door Jan Uythof

Ik heb ervan genoten, en het was voorbij voor ik er erg in had. En ik vraag me af: was deze kerstmarkt nou anders dan de voorgaanden? Of heb ik de kerstmarkt in voorgaande jaren nooit zo bewust meegemaakt? Als ik er nu, op zondagavond, rustig op terugkijk, denk ik dat dat inderdaad het geval is. Altijd was ik wat gespannen – zou het wel goed gaan; heb ik alles goed geregeld en duidelijke afspraken gemaakt? En hoe vinden de mensen, de gasten, het? Natuurlijk is het nooit perfect; ook deze keer niet en dat begon al met de oliebollenapparatuur die niet warm wilde worden. Maar dankzij de jongens van Rooth en onze groep vrijwilligers was ook dat probleem snel opgelost. In de loop der jaren zijn we blijkbaar een echte groep, een echte gemeenschap geworden die samen de zaken aanpakt, ook als het wat tegenzit. En dat geeft zoveel moed en vertrouwen, dat je er echt van kunt genieten. Ik zag tenminste de mensen komen; en genieten. En niet alleen de groteren, ook de kleintjes. Ik denk dat we een goede formule hebben gevonden om onze kerstmarkten tot een succes te maken. De voorbereidingen, de samenwerking, de inzet, de opkomst, het plezier, de ontmoetingen en het gesprek. En natuurlijk ook weer een grote opbrengst – ruim € 6.000,- netto. Jammer dat de inkoop en de overheadkosten steeds hoger worden, maar dat nemen we voor lief. En als u om een of andere reden niet geweest bent, dan zou ik zeggen: dan volgend jaar maar, want zo’n evenement mag je eigenlijk niet missen.

Aan het eind van de markt werden ook de winnaars getrokken van diverse verlotingen: de boodschappenmand werd gewonnen door pastor Rutgers, die de prijs tot op enkele centen nauwkeurig had geraden. Prijsbewust blijkbaar. En het halve varken is gevallen op lot 352 blauw; de troostprijs op 148 oranje/roze. We weten nog niet wie die loten in bezit heeft, maar als u de gelukkige bent, wilt u zich dan melden bij Martin Huizendveld, tel. 616654 of het parochiesecretariaat. In januari wordt alles diepvriesklaar bij u afgeleverd.

Tot slot wil ik u, mede namens mijn collega’s van de kerstmarktcommissie, heel hartelijk danken voor uw support in al die jaren, op wat voor manier dan ook.

Jan Uythof

Nieuwsbrief Aartsbisdom nr. 180

woensdag, december 5, 2018

Klik op onderstaande link.

nieuwsbrief-aartsbisdom 180

 

 

Kerstmarkt St. Vitus Kerk

woensdag, november 28, 2018

Een open deur…

woensdag, november 21, 2018

Wellicht is het u onlangs al opgevallen of misschien ook nog niet. Maar in de afgelopen tijd zijn verschillende van onze vele vrijwilligers druk in de weer geweest en eigenlijk zijn ze dat nog steeds, om de voormalige biechtstoel voor in de kerk, uit te ruimen zodat we deze weer kunnen gaan gebruiken waarvoor die ooit is bedoeld: om de liefde en de barmhartigheid van onze goede God te vieren en met elkaar te delen.

Biechten, zoals we dat traditioneel noemen, dat wordt helaas nog maar weinig gedaan en dat is jammer, want het is zo’n bevrijdend sacrament.

Want stel je voor dat je de afvoer of de schoorsteen thuis nooit eens schoonmaakt. Voor dat je het weet stroomt de boel een keer over of heb je brand en daarna sta je op z’n minst, flink te balen. Met biechten gaat het in principe precies hetzelfde. Want iedereen, priester of leek, paus of stratenmaker, iedereen die zondigt. We zijn allemaal gewoon, mens. En dat is ook goed, want zo zitten we in elkaar en niemand van ons is een uitzondering op díe regel.

Biechten is ook niet, zoals ik dat van mijn oma vroeger of van mijn ouders of sommige parochianen tegenwoordig vaak hoor, zeggen dat je een koekje of een snoepje hebt gepakt zonder erom te vragen. Dat is nou pietluttig. Nee, biechten is tegenover een priester, die daar niet voor zichzelf zit, maar voor u, voor jou, vertellen wat er scheiding brengt tussen jou en God. Dat kunnen handelingen zijn, die je bewust doet, keer op keer of slechts eenmalig hebt gedaan, die je niet alleen kunt overbruggen en waar je Gods hulp bij nodig hebt. De priester zal er samen met je over spreken en bidden en je Gods barmhartigheid schenken door je, je zonden te vergeven d.m.v. de absolutie, in Naam van Jezus zélf.

Vanaf het nieuwe kerkelijk jaar, dat begint op de vooravond van de eerste zondag in de Advent, dus op zaterdag 1 december a.s. zal het daarom iedere eerste zaterdag van de maand een uur lang mogelijk zijn om te komen biechten. Dit zal zijn van 12:00 tot 13:00 uur.

De exacte datums voor het komende half jaar zijn:

1 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni en 6 juli.

Voelt u zich, voel je geheel vrij om naar de kerk te komen. De deur staat voor je open en Jezus die wacht op je met zijn armen naar je uitgestrekt. Hij wil je niet straffen noch je afwijzen, maar enkel van je houden en je omarmen. Zijn barmhartigheid schenken en Zijn vergevende liefde.

 

Pastor J.A. Rutgers, priester

Emmanuelparochie