St. Vitus Dedemsvaart

R.K. Geloofgemeenschap

Nieuwsbrief Bisdom – Nieuwbrief 154

woensdag, oktober 11, 2017

Bekijk deze mail in uw browser

Vrijwilligersavond

woensdag, oktober 11, 2017

Afgelopen zondag was er weer de jaarlijkse vrijwilligersdag. Na de eucharistieviering van 9.00 uur wachtte er in het parochiecentrum weer een heerlijke kop koffie met wat lekkers.
De ochtend was een gezellig samenzijn en daar hoorde natuurlijk ook een drankje bij. De voorzitter deed een woordje en somde een lijst van vrijwilligersgroepen op. Dat waren er nog een behoorlijk aantal. Rond een uurtje of 1 kwam er een heerlijk Chinees buffet waar iedereen heerlijk van heeft gesmuld. En natuurlijk een heerlijk ijsbuffet als afsluiting.
Het was een gezellige dag!

Interkerkelijke vrouwenavond

woensdag, oktober 4, 2017

18 oktober houden wij (Interkerkelijke Vrouwengroep) een avond, om zo ook andere vrouwen eens de gelegenheid te geven naar onze bijeenkomst te gaan.
We hebben een vrij bekende spreekster uitgenodigd, namelijk Carianne Ros. (Carianne is schrijver, spreker, trainer, christentherapeut en personal coach.
Sinds 2003 heeft zij haar eigen praktijk TotalBalance, waarin ze mensen begeleidt om balans te vinden met God, zichzelf en hun omgeving. Ze heeft een methode ontwikkeld die gebaseerd is op therapie, coaching en pastoraat.)

De toegang is gratis, wel houden we een collecte om de avond dekkend te krijgen.
De inloop met koffie begint om 19.15 uur.

Met vriendelijke groet,
Interkerkelijke Vrouwengroep

Dialectviering 28 oktober in Heino

woensdag, oktober 4, 2017

“Tis bienoa zo verre, nog een paar wek’n.

Op zoaterdag 28 oktober hoalt wulle um 19.00 uur in oanze R.K.Kerke in Heino,

een woard en cemunnie viering in t’Sallands.

Oans gemengde koor hef toe-ezeg um met oans saa’m ok alle lieties in’t plat te zing’n.

 

Iets um naor uut te kiek’n. Komp julle ok?

 

Vriendelijke groet,

de werkgroep woord en communieviering van de geloofsgemeenschap

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino.

 

Nieuwsbrief Bisdom – Nieuwsbrief 152

woensdag, september 20, 2017

Klik op deze link en u ziet de nieuwsbrief

 

 

 

 

KBO zoekt nieuwe bestuursleden

donderdag, mei 11, 2017

De afdeling Dedemsvaart van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) zoekt nieuwe leden voor haar bestuur. Met name een voorzitter en een penningmeester. Enkele van de zittende bestuursleden zijn al meer dan 10 jaar in functie. Ook zijn wij opzoek naar nieuwe bestuursleden ‘zonder’ functie.
Wilt u eens bij uzelf nagaan of dit niet een mooie gelegenheid is om een van de bovenstaande functies te vervullen? U wordt niet in het diepe gegooid maar er zal voldoende inwerktijd en begeleiding zijn. Ook als u nu nog geen KBO-lid bent, is het misschien een interessante stap!
Denkt u er over na?

Voor informatie:
Henk Kroes (h.kroes@inter.nl.net, 0528-251172)
Marietje Pieper (marietjepieper@gmail.com, 0523-613672)

St. Vituskerk 200 jarig bestaan in 2020

woensdag, februari 22, 2017

Beste medeparochianen van onze Emmanuelparochie,

Zoals u misschien weet (of niet weet) is mede op initiatief van Baron Mr. Willem Jan van Dedem in 1820 de R.K. kerk in Dedemsvaart  tot stand gekomen.

Het is nog wel niet zo ver maar in 2020 is dit dus 200 jaar geleden.

Het bestuur van het St Vitus kerkgenootschap wil n.a.v. dit jubileum een boekwerkje uitgeven. Onderstaande personen hebben zich bereid verklaard hier toe het initiatief te nemen.

Voor 2 personen is dit toch wel een hele klus. Denk hierbij aan archiefonderzoek, fotografie en het schrijven en de vormgeving van het boek. Indien u denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren houden wij ons aanbevolen. Dus schroom niet contact op te nemen.

Nu zijn er natuurlijk een aantal archieven waaruit gegevens kunnen worden gehaald. Daar zijn we al mee bezig. Maar er zijn ongetwijfeld ook nog mensen, hierbij denken we in het bijzonder aan ( oud ) parochianen, die over een persoonlijk verhaal, foto’s, herinneringen of ander materiaal beschikken wat voor publicatie in aanmerking komt.  Dit soort zaken maken een boekwerk vaak levendiger en prettiger leesbaar. Afhankelijk van het aanbod zal worden bekeken wat voor plaatsing in aanmerking komt.

Indien U denkt een bijdrage te kunnen leveren, in welke vorm dan ook, houden wij ons hiervoor aanbevolen.

 

Met vr. gr.

Helmuth Rijnhart

Mail: rijnhart@online.nl

 

Sander Koopman

Mail: koopmana@home.nl

Tel:   0523 616279