St. Vitus Dedemsvaart

R.K. Geloofgemeenschap

Bedevaart Kevelaer

woensdag, juli 19, 2017

Evenals voorgaande jaren gaan wij ook dit jaar weer vanuit onze parochies op bedevaart naar Kevelaer en wel op zaterdag 2 september a.s., de opstapplaats is vanuit Dedemsvaart.

U kunt zich op geven bij Lidy Pelgröm op telnr : 0523-612942

Of bij Irma Viskaal                                         telnr : 0523-617258

Vredesdienst 24 september 2017

woensdag, juli 19, 2017

Op 24 september aanstaande hopen we voor de 39-ste maal de jaarlijkse vredesdienst te kunnen houden.

Dit jaar zal de dienst plaats vinden in de RK kerk aan de Langewijk.

Voorgangers zijn dit jaar Pastor J. Butti en Dominee J. van Dijk. Muzikale medewerking wordt verleent door het koor “Sound of Church” onder leiding van Gea Gijsbertsen met begeleiding op elektrisch orgel en saxofoon. Samenzang wordt op orgel begeleid door Nico Aalberts.

Het thema dit jaar is “De kracht van verbeelding”.

Na afloop nodigen we u allen van harte uit na te praten onder het genot van een kop koffie, thee of ranja in de parochiezaal van de RK kerk.

Er zal voor oppas voor de allerkleinsten worden gezorgd. Een aparte kindernevendienst is niet voorzien maar in de kerk zullen ook deze jongeren niet vergeten worden. We hopen u hiermee al vast nieuwsgierig te hebben gemaakt en zien uit naar uw komst.

Wees van harte welkom!

 

Pastor Wenker met emeritaat

woensdag, juli 19, 2017

PASTOR WENKER MET EMERITAAT

Wanneer een priester 75 jaar wordt, gaat hij met Emeritaat.

Voor pastor Wenker is dit ogenblik aangebroken.

Op 22 augustus a.s. wordt hij 75 jaar.

Daarom zal hij in het pastorale werk een flinke stap terug doen. Hij blijft gelukkig wel voorgaan in de weekend liturgie en het pastoraal team zal zeker nog een beroep op hem doen voor enkele pastorale activiteiten.

Op vrijdag 8 september a.s. willen we als Emmanuelparochie vieren dat hij 75 jaar is geworden en dat hij met emeritaat gaat. Maar bovenal willen we hem dank zeggen voor alles wat hij tot nu toe voor onze Emmanuelparochie heeft betekend.

U, als parochiaan van de Emmanuelparochie bent van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren.

We beginnen met een eucharistieviering op vrijdag 8 september om 19.00 uur te Dedemsvaart in de St. Vituskerk.

Na de viering is er gelegenheid om pastor Wenker te feliciteren in het parochiecentrum aldaar.

We zien uit naar uw komst!

Pastoraal team en Parochiebestuur van de Emmanuelparochie

Verloting Paaskaars 2016

donderdag, mei 11, 2017

Aanstaande zondag, 14 mei wordt weer de Paaskaars van het afgelopen jaar verloot.
Dit gebeurt tijdens het gezamenlijk koffiedrinken na de viering van 9.00 uur in het Parochiecentrum.

De paaskaars is gewonnen door Herman Redder met het lot groen 260.
Van harte gefeliciteerd.

De Kerstmarktcommissie

KBO zoekt nieuwe bestuursleden

donderdag, mei 11, 2017

De afdeling Dedemsvaart van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) zoekt nieuwe leden voor haar bestuur. Met name een voorzitter en een penningmeester. Enkele van de zittende bestuursleden zijn al meer dan 10 jaar in functie. Ook zijn wij opzoek naar nieuwe bestuursleden ‘zonder’ functie.
Wilt u eens bij uzelf nagaan of dit niet een mooie gelegenheid is om een van de bovenstaande functies te vervullen? U wordt niet in het diepe gegooid maar er zal voldoende inwerktijd en begeleiding zijn. Ook als u nu nog geen KBO-lid bent, is het misschien een interessante stap!
Denkt u er over na?

Voor informatie:
Henk Kroes (h.kroes@inter.nl.net, 0528-251172)
Marietje Pieper (marietjepieper@gmail.com, 0523-613672)

St. Vituskerk 200 jarig bestaan in 2020

woensdag, februari 22, 2017

Beste medeparochianen van onze Emmanuelparochie,

Zoals u misschien weet (of niet weet) is mede op initiatief van Baron Mr. Willem Jan van Dedem in 1820 de R.K. kerk in Dedemsvaart  tot stand gekomen.

Het is nog wel niet zo ver maar in 2020 is dit dus 200 jaar geleden.

Het bestuur van het St Vitus kerkgenootschap wil n.a.v. dit jubileum een boekwerkje uitgeven. Onderstaande personen hebben zich bereid verklaard hier toe het initiatief te nemen.

Voor 2 personen is dit toch wel een hele klus. Denk hierbij aan archiefonderzoek, fotografie en het schrijven en de vormgeving van het boek. Indien u denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren houden wij ons aanbevolen. Dus schroom niet contact op te nemen.

Nu zijn er natuurlijk een aantal archieven waaruit gegevens kunnen worden gehaald. Daar zijn we al mee bezig. Maar er zijn ongetwijfeld ook nog mensen, hierbij denken we in het bijzonder aan ( oud ) parochianen, die over een persoonlijk verhaal, foto’s, herinneringen of ander materiaal beschikken wat voor publicatie in aanmerking komt.  Dit soort zaken maken een boekwerk vaak levendiger en prettiger leesbaar. Afhankelijk van het aanbod zal worden bekeken wat voor plaatsing in aanmerking komt.

Indien U denkt een bijdrage te kunnen leveren, in welke vorm dan ook, houden wij ons hiervoor aanbevolen.

 

Met vr. gr.

Helmuth Rijnhart

Mail: rijnhart@online.nl

 

Sander Koopman

Mail: koopmana@home.nl

Tel:   0523 616279

 

Kerkbalans 2017

woensdag, januari 4, 2017

Van 12 – 26 januari 2017 start de jaarlijkse Kerkbalans-actie met hetzelfde motto als vorig jaar: “Wat is de kerk jou waard?”. Alle parochianen ontvangen een enveloppe met informatie en een vriendelijk verzoek een toezegging te doen voor de kerkbijdrage 2014. Meer dan 50 vrijwilligers geven deze enveloppen persoonlijk af op ongeveer 700 adressen. Enveloppen, die niet door onze vrijwilligers kunnen worden bezorgd, worden per post verzonden. Evenals de voorgaande jaren kunt u uw toezegging invullen op het deelnameformulier, dat u in de enveloppe aantreft. Deze wordt na ongeveer een week weer opgehaald. Degenen, die de zending per post hebben ontvangen, treffen daarin een reeds gefrankeerde retourenveloppe aan, die ze kunnen gebruiken om hun ingevulde formulier terug te sturen.

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn, dat wij vanaf 1 januari 2011 de geloofsgemeenschap St.Vitus als onderdeel van de Emmanuelparochie zijn. Dat verandert weinig aan de opzet van de Kerkbalans-actie. Deze wordt in elk van de 11 geloofsgemeen-schappen van de parochie apart gehouden. De opbrengsten komen grotendeels ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap.

Kerken hebben veel te bieden. Juist ook in de moderne tijd. Ze dragen een boodschap van verdraagzaamheid uit. Daarnaast zijn kerken verweven met onze cultuur. Ze spelen voor miljoenen een belangrijke rol bij geboorte, doop, huwelijk en uitvaart. Bedenk ook, dat de St.Vitus-kerk een monumentaal gebouw is en van onschatbare cultuurhistorische waarde.

Geef daarom gul aan deze actie, zodat u kunt zeggen: de kerk is mij veel waard.

Locatieraad St.Vitus.