St. Vitus Dedemsvaart

R.K. Geloofgemeenschap

Vooraankondiging jubileum St. Vituskerk Dedemsvaart

woensdag, mei 1, 2019

Jubileum St. Vituskerk Dedemsvaart

Op 19 mei 1820 is de Sint Vituskerk gewijd en in gebruik genomen. Dit betekent dat we volgend jaar 200 jaar bestaan. Uiteraard gaan we het vieren met elkaar en wel op zondag 17 mei 2020. De bedoeling is om dan een extra feestelijke dag te houden, een jubileumcommissie is inmiddels druk bezig met de voorbereiding hiervan.

Enkele punten zijn al bekend : nl. er is op die dag een plechtige Eucharistieviering, na de viering zal er tijd zijn voor ontmoeting tijdens de dan te houden receptie. Ook zijn er al een aantal mensen druk bezig met het schrijven van een jubileumboek, deze zal op die dag worden uitgebracht.

Dus noteer 17 mei 2020 alvast in uw agenda !

Locatieraad St. Vitus geloofsgemeenschap Dedemsvaart

Vastenbrief – 2019 – Kardinaal Eijk

woensdag, maart 20, 2019

Nieuwsbrief maart 2019

woensdag, maart 20, 2019

Het rozenkransgebed als een geestelijke wandeling…

donderdag, maart 14, 2019

 

Vele mensen, met name de wat oudere generaties, zullen zich het bidden van de rozenkrans nog wel herinneren als iets dat als gezin ná de maaltijd of op een ander moment gemeenschappelijk werd gedaan. Soms met z’n allen rond de tafel, maar soms ook met de blote knieën op de kokosmat. Als ik de verhalen van mijn ouders of sommige parochianen hoor, dan was het vaak een razendsnel prevelen van een onverstaanbare reeks woorden. Maar is dát het dan?

Een andere vraag die we ons kunnen stellen is: Wat is bidden? Tegen kinderen zeg ik altijd dat bidden, praten met God is. Praten met een normaal persoon tegenover je doe je niet razendsnel en onverstaanbaar en dat heeft 2 redenen: 1) het is onfatsoenlijk, 2) je bent niet te verstaan. Waarom zou je dan wel razendsnel een waterval aan woorden eruit persen ten overstaan van God?

Wil je de rozenkrans goed bidden, dan moet je er de tijd voor nemen. Maar wat ís de rozenkrans bidden eigenlijk? Nou, je kunt het vergelijken met het maken van een geestelijke wandeling samen met God en Maria, langs gebeurtenissen uit het leven van Jezus.

Het keer op keer herhalen van het “Wees gegroet…” werkt meditatief. Je komt in een ritme terecht en dat ritme helpt je, om zoals bij een echte wandeling buiten, in een fijne tred terecht te komen; je houdt de pas erin.

Door het iedere keer herhalen van diezelfde woorden, zet je elke keer diezelfde stappen en zo sta je telkens stil bij een ander moment uit het leven van Jezus. Zo leer je Hém, God en Maria iedere keer dat je de rozenkrans bidt steeds wat beter kennen. Je raakt vertrouwd met hen én met bepaalde kernmomenten uit ons geloof, doordat je er overwegend en meditatief “langs wandelt”.

Pastor Johan Rutgers, priester
Emmanuelparochie

 

Klik hieronder op de link voor een uitleg hoe je de Rozenkrans kunt bidden

-Rozenkrans-

 

Hongerdoek

woensdag, maart 13, 2019


Van Aswoensdag tot aan Pasen hangt er in de kerk weer een ‘hongerdoek’. Dit jaar is het een doek uit 1984 uit India “Levend Water”.

De Indiase kunstenaar Jyoti Sahi is de maker van dit doek. In dit hongerdoek plaatst hij Jezus te midden van de armen en uitgeslotenen van de Indiase samenleving. Met zijn donkere huid is hij een van hen. Maar door hem kiest God voor de armen. Hij is het levend water, het licht van de wereld, de verrijzenis en het leven, zoals Johannes in zijn evangelie schrijft. Het hongerdoek heeft een aantal opvallende elementen uit de wereldgodsdiensten die in India voorkomen: islam, hindoeïsme, boeddhisme en christendom. Linksboven schilderde Jyoti Sahi een islamitisch mausoleum met graven er omheen, en met daarbij de uit de dood opgewekte Lazarus. De paria’s, de dalits, de onaanraakbaren daaronder wonen vaak op de minste plekken in de dorpen waar ook de begraafplaatsen zijn. Gods lichtstraal verlicht ook hen. Het water (van de heilige rivier de Ganges!) neemt in het hindoeïsme een heel belangrijke plaats in, ook op dit hongerdoek. Het water is levend water, de dood wordt overwonnen, de armsten krijgen er het eerst van te drinken. In de mandorla, de waterdruppel, heeft Jyoti de zus van Lazarus afgebeeld, Maria de luisterende. Rechts op de afbeelding zien we de Samaritaanse putten uit de stroom van het levend water dat Jezus is.
Rechts op de afbeelding is ook Mozes te zien als een Indiase wijze; de amaltusboom en de vaas met lotusbloemen wijzen op de heiligheid van de plaats.

    Ik wil als het water zijn

Ik wil als het water zijn,
dat in de rivieren klatert,
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,
dat al wat vies is, wast,
dat iedere mens,
hoe die ook heet
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.

Ik wil als het water zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal
hun lasten te verlichten.

Ik wil als het water zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
het lief en leed te delen.

God, ik wil als het water zijn,
dat in uw richting stroomt,
om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen.

gebed uit Thailand

 

De 7 sacramenten in 6 glas-in-lood ramen.

woensdag, maart 6, 2019

Vastenactie 2019

woensdag, februari 27, 2019

Nieuwsbrief Emmanuelparochie februari 2019

woensdag, februari 13, 2019

Klik hieronder voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief Emmanuelparochie 2019-1

woensdag, februari 13, 2019

Klik hieronder voor de nieuwsbrief.

nieuwsbrief 2019.1

Nieuwsbrief Aartsbisdom nr. 185

donderdag, februari 7, 2019

Klik op onderstaande link.

http://nieuwsbrief-aartsbisdomnu-nr-185