St. Vitus Dedemsvaart

R.K. Geloofgemeenschap

Afscheid en een nieuw begin

woensdag, juli 4, 2018

In februari 2013 ben ik door de bisschop benoemd tot pastoor van de Emmanuelparochie. In de afgelopen vijf en een half jaar heb ik veel mensen mogen ontmoeten. In die ontmoetingen heb ik me nogal eens verwonderd, verwonderd over het geloof en de Kracht die in mensen kan leven. Ter gelegenheid van mijn 12,5 jarig jubileum als priester heb ik daar wel wat over gezegd. In deze parochie heb ik mij oprecht thuis gevoeld. Met veel plezier heb ik mogen werken met collega’s, parochiebestuur en met vele vrijwilligers. Eind augustus komt hier een eind aan.   

Voor mij persoonlijk breekt in het nieuwe seizoen een nieuwe periode aan. Door de bisschop word ik gezonden naar twee parochies, de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de H.H. Franciscus en Clara parochie te Twello en omgeving. Als priester van het bisdom weet ik, dat ik na een bepaalde periode in een parochie te hebben gewerkt, gewoond en mijn leven heb gedeeld, naar een andere plek kan worden gezonden. Door herverdeling van priesters binnen het bisdom heeft de bisschop mij nu naar Apeldoorn en de Veluwe gezonden. Voor mij is het dubbel. In ruim vijf jaar, heb ik veel mensen mogen ontmoeten en een band mee opgebouwd. Je gaat je hechten en ik merk dat ook parochianen zich aan mij gaan hechten. Dit loslaten is ook voor mij moeilijk. En natuurlijk, in de nieuwe parochies wacht mij een toekomst met veel uitdaging en ontmoetingen, waar ik me hopelijk ook over mag verwonderen. Op donderdagavond 30 augustus  om 19.00 uur neem ik in de viering te Hoonhorst afscheid. Het pastorale team gaat in die viering mee voor. Ik hoop u daar nog te zien.

Het gaat u en al uw dierbaren goed, Gods onmisbare zegen toegewenst voor onze Emmanuelparochie en voor de werkzaamheden van de nieuwe pastoor.

 

Met hartelijke groet,

Pastoor Hermens

 

woensdag, juli 4, 2018

AFSCHEID PASTOOR HERMENS

Het parochiebestuur en pastoraal team van de Emmanuelparochie

nodigen u allen van harte uit voor de afscheidsviering van pastoor Hans Hermens

op donderdag 30 augustus a.s. om 19.00 uur in de H. Cyriacuskerk te Hoonhorst.

Na afloop van de viering is er bij zaal Kappers gelegenheid

om persoonlijk afscheid te nemen van pastoor Hermens

“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”

donderdag, juni 28, 2018

Uitnodiging pelgrimage Nieuw Sion

Geachte heer, mevrouw,
Met de groep “Het Zoeken Niet Moe” gaan we weer een dag op pelgrimage en wel op:
Woensdag 12 september 2018

Deze keer blijven we dicht bij huis en hebben we gekozen als vervolg op de bijeenkomst “Moderne Devotie” om naar Nieuw Sion bij Deventer te gaan.
Het programma ziet er als volgt uit:

We gaan met eigen vervoer naar klooster ‘Nieuw Sion’ Vulikerweg 6 in Diepenveen, waar we om 9.30 uur beginnen met koffie of thee.
Om 10.00 uur start de 1.5 uur durende rondleiding door dhr. Pragt.
Hij neemt ons mee in de geschiedenis van Abdij Sion, het vertrek van de monniken en de nieuwe invulling van het klooster.
Om toch in het spoor van de monniken te blijven, bidden wij om 12.00 uur het getijdengebed in de kloosterkerk aldaar.
Om 12.30 uur is er een vegetarische lunch met soep en broodjes.
Om 14.00 uur staat er een bus van Ensink personenvervoer klaar om ons naar Deventer te brengen.
Hier begint onze stadswandeling onder leiding van Mink de Vries, die ongeveer een uur zal duren. Aan de hand van prachtige locaties neemt hij ons mee in de geschiedenis van de Moderne Devotie. Deze wandeling is ook te doen met een rollator. Halverwege de wandeling maken we een stop om even uit te rusten en iets te drinken.

Rond 16.30 uur gaan we met de bus terug naar Nieuw Sion. Van daaruit gaan we met de eigen auto naar “Het Wapen van Wesepe,” Dominee E. Kreikenlaan 8 in Wesepe waar een warm buffet voor ons klaarstaat.
De kosten van deze dag bedragen € 55.00 p.p. {graag contant.}
We hopen op mooie pelgrimage en een waardevolle beleving.

Voor aanmelding kunt u zich opgeven voor 20 augustus bij:
Ria Mars             0572-371867      marsria@hotmail.com
Coby v.d. Veen  0529-471439      cobyvdveen@gmail.com
Let op!!
Mocht u onverhoopt niet op eigen gelegenheid naar Sion kunnen komen, neem dan ook contact op met Ria of Coby. Zij regelen het voor u.

Hartelijke groet en graag tot ziens op 12 september.
Werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg.”

Verjaardag Pastor A. Wenker MHM

woensdag, juni 13, 2018

Op woensdag 22 augustus viert pastor Wenker zijn 76e verjaardag, om 19.00 uur wordt een Eucharistieviering gehouden in de Sint Vituskerk, Con Amore verleend haar medewerking met samenzang.

Na afloop van de Eucharistieviering is een gezellig samenzijn in het parochiecentrum. U bent bij deze van harte welkom.

De Locatieraad

Nieuwsbrief Emmanuelparochie nr. 6

woensdag, juni 13, 2018

Voor de nieuwsbrief Juni  van de Emmanuelparochie, klik op de link:

Nieuwsbrief 2018-6

 

 

Fietsen gevraagd voor bewoners AZC

woensdag, mei 9, 2018

In de afgelopen maanden hebben we weer zo’n 40 fietsen ontvangen van inwoners uit de gemeente Hardenberg. Alle mensen die ons een fiets hebben geschonken willen we hiervoor HARTELIJK BEDANKEN!!!
Al deze fietsen zijn professioneel nagekeken en opgeknapt zodat ze tegen de gemiddelde kostprijs van €30 aangeboden kunnen worden aan de bewoners van het AZC.
Woensdag 25 april konden we hen een fiets laten uitzoeken. De bewoners zijn hier enorm blij mee omdat hun mobiliteit wordt vergroot!

We zoeken daarom weer nieuwe fietsen voor dit doel: heb jij nog een fiets in de schuur staan die nog heel goed een tweede ronde mee kan èn wil je deze fiets afstaan voor dit doel neem dan contact met ons op via de email: secretariaatwerkgroepazc@gmail.com Er wordt dan een afspraak met je gemaakt om de fiets te komen ophalen.

Het fietsenproject is samen met het Buddy Project Hardenberg een onderdeel van de activiteiten van de werkgroep Diaconaal Platform.

Vastenactie 2018

donderdag, januari 25, 2018

De Vastenactie van de RK kerk Sint Vitus ondersteunt dit jaar het Pastor Thomasfonds in India.

Het Pastor Thomas Fonds helpt kinderen waarvan de ouders de kosten om de kinderen naar school te laten gaan niet kunnen betalen.

De ouders moeten de kosten van het verplichte schooluniform schooltas, schriften en schrijfmateriaal zelf betalen, dit kunnen ze niet, daardoor kunnen een groot aantal kinderen niet naar school.

Het Pastor Thomas Fonds richt zich momenteel op kinderen voor het basisonderwijs.

Voor deze Vastenactie heeft pastor Thomas ons gevraagd mee te willen sparen voor twee nieuwe toiletgebouwen voor een school van 400 leerlingen. De leeftijd van deze leerlingen is van 8 tot en met 17 jaar.

De school heeft nu 2 toiletten, één voor de jongens en één voor de meisjes. Dit is veel te weinig.

Voor de aanleg van 2 nieuwe toiletgebouwen is ca. 3.000 euro nodig.

 

U kunt gebruik maken van de zakjes voor de Vastenactie en uw bijdrage deponeren in de melkbus achter in de kerk, of uw bijdrage storten op

NL13 RABO 0138 6 41 2 42 t.n.v. Pastor Thomas Fonds

onder vermelding van Vastenactie 2018.

 

BIC RABONL2U

Rabobank Vaart en Vecht de Dalfsen

Kvk; nr 08192676

Vormsel 2018

woensdag, januari 24, 2018

Oproep vormsel 2018

 

Voor kinderen die niet naar de Langewieke gaan, maar wel graag dit jaar samen met de kinderen van groep 7 en 8 het vormsel willen ontvangen, volgt hieronder enige info:

 

Vanaf dit jaar gaat de organisatie anders, wegens te weinig vormelingen in Dedemsvaart gaan we samenwerken met Slagharen.

Dit jaar vindt de voorbereiding plaats tijdens een verplicht vormselweekend in Slagharen.

Dit is een weekend vol leuke activiteiten (door een werkgroep) en verdieping op je vormsel (door Joop Butti).

Je verblijft dan samen met de vormelingen uit Slagharen en Dedemsvaart van zaterdagochtend 16 juni t/m zondagmiddag 17 juni op “De Witte Staarman” te Slagharen. Kosten voor dit weekend zullen € 25 zijn.

 

In dit weekend vindt ook de presentatieviering van jullie plaats:

Zaterdagavond 16 juni 2018, 19.00 u op “de Belte”.

 

Vervolgens is dan een week later jullie vormselviering:

Zaterdagavond 23 juni 2018, 19.00u in de kerk van Slagharen

 

Aanmelden voor deelname aan het vormsel graag z.s.m. (voor 15 februari a.s.) bij het secretariaat: stvitus@kpnmail.nl of tijdens de openingsuren van het secretariaat op nummer: 0523-610706

 

Voor vragen kunt u mij mailen: cindydevries@delangewieke.nl

 

Groet, Cindy de Vries (werkgroep vormsel)

 

Nieuwsbrief Bisdom – Nieuwbrief 154

woensdag, oktober 11, 2017

Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief Bisdom – Nieuwsbrief 152

woensdag, september 20, 2017

Klik op deze link en u ziet de nieuwsbrief