St. Vitus Dedemsvaart

R.K. Geloofgemeenschap

Update Winnaars Kerstmarkt St. Vitus

woensdag, januari 2, 2019

Zoals u weet zijn er loten verkocht voor en tijdens de kerstmarkt 2018.

De winnaar van het halve varken, lot blauw 352, is nog niet bekend. Kijk uw loten nog goed na! U kunt nog tot eind februari reageren!

Het schilderij van Lidy Pelgrom, de koe, is gegaan naar de familie Hofacker.

 

 

 

Kerstmarkt St. Vitus 2018

maandag, december 17, 2018

Terugblik door Jan Uythof

Ik heb ervan genoten, en het was voorbij voor ik er erg in had. En ik vraag me af: was deze kerstmarkt nou anders dan de voorgaanden? Of heb ik de kerstmarkt in voorgaande jaren nooit zo bewust meegemaakt? Als ik er nu, op zondagavond, rustig op terugkijk, denk ik dat dat inderdaad het geval is. Altijd was ik wat gespannen – zou het wel goed gaan; heb ik alles goed geregeld en duidelijke afspraken gemaakt? En hoe vinden de mensen, de gasten, het? Natuurlijk is het nooit perfect; ook deze keer niet en dat begon al met de oliebollenapparatuur die niet warm wilde worden. Maar dankzij de jongens van Rooth en onze groep vrijwilligers was ook dat probleem snel opgelost. In de loop der jaren zijn we blijkbaar een echte groep, een echte gemeenschap geworden die samen de zaken aanpakt, ook als het wat tegenzit. En dat geeft zoveel moed en vertrouwen, dat je er echt van kunt genieten. Ik zag tenminste de mensen komen; en genieten. En niet alleen de groteren, ook de kleintjes. Ik denk dat we een goede formule hebben gevonden om onze kerstmarkten tot een succes te maken. De voorbereidingen, de samenwerking, de inzet, de opkomst, het plezier, de ontmoetingen en het gesprek. En natuurlijk ook weer een grote opbrengst – ruim € 6.000,- netto. Jammer dat de inkoop en de overheadkosten steeds hoger worden, maar dat nemen we voor lief. En als u om een of andere reden niet geweest bent, dan zou ik zeggen: dan volgend jaar maar, want zo’n evenement mag je eigenlijk niet missen.

Aan het eind van de markt werden ook de winnaars getrokken van diverse verlotingen: de boodschappenmand werd gewonnen door pastor Rutgers, die de prijs tot op enkele centen nauwkeurig had geraden. Prijsbewust blijkbaar. En het halve varken is gevallen op lot 352 blauw; de troostprijs op 148 oranje/roze. We weten nog niet wie die loten in bezit heeft, maar als u de gelukkige bent, wilt u zich dan melden bij Martin Huizendveld, tel. 616654 of het parochiesecretariaat. In januari wordt alles diepvriesklaar bij u afgeleverd.

Tot slot wil ik u, mede namens mijn collega’s van de kerstmarktcommissie, heel hartelijk danken voor uw support in al die jaren, op wat voor manier dan ook.

Jan Uythof

Nieuwsbrief Aartsbisdom nr. 180

woensdag, december 5, 2018

Klik op onderstaande link.

nieuwsbrief-aartsbisdom 180

 

 

Kerstmarkt St. Vitus Kerk

woensdag, november 28, 2018

Een open deur…

woensdag, november 21, 2018

Wellicht is het u onlangs al opgevallen of misschien ook nog niet. Maar in de afgelopen tijd zijn verschillende van onze vele vrijwilligers druk in de weer geweest en eigenlijk zijn ze dat nog steeds, om de voormalige biechtstoel voor in de kerk, uit te ruimen zodat we deze weer kunnen gaan gebruiken waarvoor die ooit is bedoeld: om de liefde en de barmhartigheid van onze goede God te vieren en met elkaar te delen.

Biechten, zoals we dat traditioneel noemen, dat wordt helaas nog maar weinig gedaan en dat is jammer, want het is zo’n bevrijdend sacrament.

Want stel je voor dat je de afvoer of de schoorsteen thuis nooit eens schoonmaakt. Voor dat je het weet stroomt de boel een keer over of heb je brand en daarna sta je op z’n minst, flink te balen. Met biechten gaat het in principe precies hetzelfde. Want iedereen, priester of leek, paus of stratenmaker, iedereen die zondigt. We zijn allemaal gewoon, mens. En dat is ook goed, want zo zitten we in elkaar en niemand van ons is een uitzondering op díe regel.

Biechten is ook niet, zoals ik dat van mijn oma vroeger of van mijn ouders of sommige parochianen tegenwoordig vaak hoor, zeggen dat je een koekje of een snoepje hebt gepakt zonder erom te vragen. Dat is nou pietluttig. Nee, biechten is tegenover een priester, die daar niet voor zichzelf zit, maar voor u, voor jou, vertellen wat er scheiding brengt tussen jou en God. Dat kunnen handelingen zijn, die je bewust doet, keer op keer of slechts eenmalig hebt gedaan, die je niet alleen kunt overbruggen en waar je Gods hulp bij nodig hebt. De priester zal er samen met je over spreken en bidden en je Gods barmhartigheid schenken door je, je zonden te vergeven d.m.v. de absolutie, in Naam van Jezus zélf.

Vanaf het nieuwe kerkelijk jaar, dat begint op de vooravond van de eerste zondag in de Advent, dus op zaterdag 1 december a.s. zal het daarom iedere eerste zaterdag van de maand een uur lang mogelijk zijn om te komen biechten. Dit zal zijn van 12:00 tot 13:00 uur.

De exacte datums voor het komende half jaar zijn:

1 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni en 6 juli.

Voelt u zich, voel je geheel vrij om naar de kerk te komen. De deur staat voor je open en Jezus die wacht op je met zijn armen naar je uitgestrekt. Hij wil je niet straffen noch je afwijzen, maar enkel van je houden en je omarmen. Zijn barmhartigheid schenken en Zijn vergevende liefde.

 

Pastor J.A. Rutgers, priester

Emmanuelparochie

 

 

Eettafel groot succes!

donderdag, oktober 18, 2018

Met deelname van maar liefst 90 personen is de 1e try-out van de Dedemsvaartse Eettafel zondag een onverdeeld succes geworden. Dames uit meer dan 10 verschillende landen bereiden deze wereldmaaltijd.

Naast het genieten van de overheerlijke gerechten heeft de Eettafel doel om onderlinge contacten te leggen. In november wordt een tweede try-out gehouden.

Nieuwsbrief Emmanuelparochie nr. 10

donderdag, oktober 11, 2018

U kunt de nieuwsbrief openen door op onderstaande link te klikken

Nieuwsbrief 2018-10

Boerderijviering bij de Familie Snoek

woensdag, oktober 3, 2018

Afgelopen zondag was er een Boerderijviering bij de Familie Snoek, Bollenkweker in Balkbrug. Pastor Marga Klein Overmeen ging deze viering voor en het RK koor Juventa was er voor de muzikale omlijsting.

Er waren veel parochianen aanwezig maar ook mensen van omliggende locaties van de Emmanuelparochie. Al met al een mooie viering met als afsluiting uitleg over het bedrijf door Adri Snoek waarna er een rondleiding over het bedrijf was.

Alle dank gaat uit naar de familie Snoek en alle vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben.

Nieuwsbrief Emmanuelparochie september 2018

donderdag, september 20, 2018

Klik op onderstaande link.

Nieuwsbrief 2018-9

Inzegening en plaatsing Angelusklok

donderdag, september 20, 2018

Dankzij de opbrengst van de kerstmarkt en met hulp van onvermoeibare enthousiaste vrijwilligers is het dan zover;

De Angelusklok is op zaterdag 15 september 19.00 uur door Pastor Johan Rutgers gezegend. Afgelopen woensdag 19 september is de klok in de toren gehangen. De klok is in 1936 door klokkengieterij koninklijke Eijsbouts gegoten en zal ‘s middags om twaalf uur en ‘s avonds om zes uur luiden.