St. Vitus Dedemsvaart

R.K. Geloofgemeenschap

St. Vituskerk 200 jarig bestaan in 2020

woensdag, februari 22, 2017

Beste medeparochianen van onze Emmanuelparochie,

Zoals u misschien weet (of niet weet) is mede op initiatief van Baron Mr. Willem Jan van Dedem in 1820 de R.K. kerk in Dedemsvaart  tot stand gekomen.

Het is nog wel niet zo ver maar in 2020 is dit dus 200 jaar geleden.

Het bestuur van het St Vitus kerkgenootschap wil n.a.v. dit jubileum een boekwerkje uitgeven. Onderstaande personen hebben zich bereid verklaard hier toe het initiatief te nemen.

Voor 2 personen is dit toch wel een hele klus. Denk hierbij aan archiefonderzoek, fotografie en het schrijven en de vormgeving van het boek. Indien u denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren houden wij ons aanbevolen. Dus schroom niet contact op te nemen.

Nu zijn er natuurlijk een aantal archieven waaruit gegevens kunnen worden gehaald. Daar zijn we al mee bezig. Maar er zijn ongetwijfeld ook nog mensen, hierbij denken we in het bijzonder aan ( oud ) parochianen, die over een persoonlijk verhaal, foto’s, herinneringen of ander materiaal beschikken wat voor publicatie in aanmerking komt.  Dit soort zaken maken een boekwerk vaak levendiger en prettiger leesbaar. Afhankelijk van het aanbod zal worden bekeken wat voor plaatsing in aanmerking komt.

Indien U denkt een bijdrage te kunnen leveren, in welke vorm dan ook, houden wij ons hiervoor aanbevolen.

 

Met vr. gr.

Helmuth Rijnhart

Mail: rijnhart@online.nl

 

Sander Koopman

Mail: koopmana@home.nl

Tel:   0523 616279

 

Kerkbalans 2017

woensdag, januari 4, 2017

Van 12 – 26 januari 2017 start de jaarlijkse Kerkbalans-actie met hetzelfde motto als vorig jaar: “Wat is de kerk jou waard?”. Alle parochianen ontvangen een enveloppe met informatie en een vriendelijk verzoek een toezegging te doen voor de kerkbijdrage 2014. Meer dan 50 vrijwilligers geven deze enveloppen persoonlijk af op ongeveer 700 adressen. Enveloppen, die niet door onze vrijwilligers kunnen worden bezorgd, worden per post verzonden. Evenals de voorgaande jaren kunt u uw toezegging invullen op het deelnameformulier, dat u in de enveloppe aantreft. Deze wordt na ongeveer een week weer opgehaald. Degenen, die de zending per post hebben ontvangen, treffen daarin een reeds gefrankeerde retourenveloppe aan, die ze kunnen gebruiken om hun ingevulde formulier terug te sturen.

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn, dat wij vanaf 1 januari 2011 de geloofsgemeenschap St.Vitus als onderdeel van de Emmanuelparochie zijn. Dat verandert weinig aan de opzet van de Kerkbalans-actie. Deze wordt in elk van de 11 geloofsgemeen-schappen van de parochie apart gehouden. De opbrengsten komen grotendeels ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap.

Kerken hebben veel te bieden. Juist ook in de moderne tijd. Ze dragen een boodschap van verdraagzaamheid uit. Daarnaast zijn kerken verweven met onze cultuur. Ze spelen voor miljoenen een belangrijke rol bij geboorte, doop, huwelijk en uitvaart. Bedenk ook, dat de St.Vitus-kerk een monumentaal gebouw is en van onschatbare cultuurhistorische waarde.

Geef daarom gul aan deze actie, zodat u kunt zeggen: de kerk is mij veel waard.

Locatieraad St.Vitus.