St. Vitus Dedemsvaart

R.K. Geloofgemeenschap

Kerkbalans 2017

woensdag, januari 4, 2017

Van 12 – 26 januari 2017 start de jaarlijkse Kerkbalans-actie met hetzelfde motto als vorig jaar: “Wat is de kerk jou waard?”. Alle parochianen ontvangen een enveloppe met informatie en een vriendelijk verzoek een toezegging te doen voor de kerkbijdrage 2014. Meer dan 50 vrijwilligers geven deze enveloppen persoonlijk af op ongeveer 700 adressen. Enveloppen, die niet door onze vrijwilligers kunnen worden bezorgd, worden per post verzonden. Evenals de voorgaande jaren kunt u uw toezegging invullen op het deelnameformulier, dat u in de enveloppe aantreft. Deze wordt na ongeveer een week weer opgehaald. Degenen, die de zending per post hebben ontvangen, treffen daarin een reeds gefrankeerde retourenveloppe aan, die ze kunnen gebruiken om hun ingevulde formulier terug te sturen.

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn, dat wij vanaf 1 januari 2011 de geloofsgemeenschap St.Vitus als onderdeel van de Emmanuelparochie zijn. Dat verandert weinig aan de opzet van de Kerkbalans-actie. Deze wordt in elk van de 11 geloofsgemeen-schappen van de parochie apart gehouden. De opbrengsten komen grotendeels ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap.

Kerken hebben veel te bieden. Juist ook in de moderne tijd. Ze dragen een boodschap van verdraagzaamheid uit. Daarnaast zijn kerken verweven met onze cultuur. Ze spelen voor miljoenen een belangrijke rol bij geboorte, doop, huwelijk en uitvaart. Bedenk ook, dat de St.Vitus-kerk een monumentaal gebouw is en van onschatbare cultuurhistorische waarde.

Geef daarom gul aan deze actie, zodat u kunt zeggen: de kerk is mij veel waard.

Locatieraad St.Vitus.