St. Vitus Dedemsvaart

R.K. Geloofgemeenschap

De 7 sacramenten in 6 glas-in-lood ramen

woensdag, februari 20, 2019

De 7 sacramenten in 6 glas-in-lood ramen

Menigeen van u zal het wellicht al zijn opgevallen dat er sinds kort, 6 glas-in-lood ramen hangen in de droogloop tussen de kerk en het parochiecentrum. Afgelopen januari zijn deze ramen aan onze geloofsgemeenschap geschonken door parochianen van de helaas gesloten kerk in Lunteren. Maar doordat wij ze nu bij ons hebben opgehangen, zouden we kunnen zeggen dat ze toch een beetje “binnen de [Rooms-Katholieke] familie zijn gebleven”.

De 6 glas-in-lood ramen, beelden zoals de titel van het artikel reeds aangeeft, de 7 sacramenten uit. Van links naar rechts, zoals ze zijn opgehangen ziet u: Wijding – Eucharistie – Doopsel & Vormsel – Huwelijk – Gods Barmhartigheid / Biecht – Ziekenzalving. Hieronder heb ik bij ieder raam een korte beschrijving geschreven, zodat u hopelijk de sacramenten gemakkelijk kunt herkennen in de ramen. De beschrijving houdt de volgorde aan zoals de ramen in de droogloop van links naar rechts zijn opgehangen. Wij hopen dat u zult genieten van deze prachtige glas-in-lood ramen.

Wijding
In dit eerste raam kunnen we het gewijde ambt van diaken – priester – bisschop herkennen. In het Nieuwe Testament roept Jezus zijn apostelen aan het begin van zijn openbare optreden op, om Hem te volgen en vissers van mensen te worden (Mt.4:19, Mc.1:17).

We zien de visser in de boot het net binnenhalen, dat vol met vissen zit. In het beeld van de boot kunnen we de Kerk herkennen, het water is de wereld en in het net de armen van de Heer, de vissen dat zijn wij; de gelovigen. De lichtstralen die van boven komen, is de genade van God die door de gewijde bedienaar (de visser) heen werkt en zijn dienstwerk zegent en begeleid.

 

 

Eucharistie
In dit tweede raam, kunnen we wat gemakkelijker het sacrament dat het uitbeeldt herkennen, namelijk de Eucharistie. Het brood en de wijn, het lichaam en bloed van Christus.

De Bijbeltekst die in het raam zélf wordt aangehaald komt uit het 26ste hoofdstuk van Mattheüs en is het Laatste Avondmaal, waar Jezus tegen zijn apostelen zegt: “Neemt, eet; dit is Mijn Lichaam.” En verder: “Drinkt allen hieruit. Want dit is Mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Mt.26:26-29).

 

 

Doopsel & Vormsel
Dit derde raam maakt dat, hoewel er 7 sacramenten zijn, we maar 6 ramen hebben hangen. In dit raam staan namelijk het Doopsel én het Vormsel afgebeeld.

We zien op de achtergrond, het blauwe water van de Jordaan waarin Jezus werd gedoopt en linksboven zien we de heilige Geest die als een duif neerdaalt, zoals Mattheüs ons vertelt in zijn evangelie (Mt.3:16).

Op de voorgrond zien we nogmaals de heilige Geest, maar dan uitgebeeld als brandende tongen van vuur, waarover we lezen in het Bijbelboek; de Handelingen van de Apostelen, over de uitstorting van de heilige Geest op het Pinksterfeest (Hand.2:3).

 

Huwelijk
In dit vierde raam zien we het verbond tussen man en vrouw; het sacrament van het huwelijk.

We zien in het midden van het raam, man en vrouw die elkaar liefdevol bij de handen vasthouden, terwijl zij beiden door Gods liefdevolle vaderhanden worden omgeven.

Ze zijn beide niet langer alleen en op zichzelf aangewezen, maar vormen samen een eenheid, één vlees, zoals Jezus het ons leert in het evangelie (Mt.19:6; Mc.10:9).

 

 

Gods Barmhartigheid / Biecht
In dit raam zien we, naast de Eucharistie, het meest waardevolle sacrament dat de Kerk heeft, het is tevens ook wel het meest onbegrepen sacrament te noemen; dat van Gods Barmhartigheid oftewel: de Biecht.

We zien links het lege kruis van de verrezen Heer en rechts Jezus` vergevende hand, die zich ná zijn verrijzenis via en door Zijn apostelen uitstrekt over de mens die zich durft neer te buigen voor Gods vergevende liefde (Joh.20:23).
Er gaan stralen van genade uit van Jezus` helende en vergevende handen, want dat is wat Hij wil doen; de zondaars vergeven en hen opheffen uit de zonden waarin zij vastzitten.

 

 

Ziekenzalving
In dit laatste raam zien we het sacrament van de ziekenzalving. We kunnen er de zieke in herkennen die door de priester wordt gezalfd met de ziekenolie en door hem wordt gezegend (Jak.5:14).

Links staat de beschermengel van de zieke op wacht, om over hem of haar in dit aardse leven te waken en als het zover is de mens te begeleiden naar het hemelse leven bij God, wiens hemelpoorten reeds geopend zijn en waarvan we het stralende licht rechtsboven al mogen zien.

 

Graag wil ik met name, Martin Huizendveld, Ferdinand Redder, Herman Koenjer bedanken voor de goede contacten met de geloofsgemeenschap in Lunteren en het ophalen van deze prachtige glas-in-lood ramen en Ben Viskaal voor prachtig symmetrisch ophangen van de ramen.

Pastor Johan Rutgers, pr.
Emmanuelparochie

Nieuwsbrief Emmanuelparochie februari 2019

woensdag, februari 13, 2019

Klik hieronder voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief Emmanuelparochie 2019-1

woensdag, februari 13, 2019

Klik hieronder voor de nieuwsbrief.

nieuwsbrief 2019.1

Nieuwsbrief Aartsbisdom nr. 185

donderdag, februari 7, 2019

Klik op onderstaande link.

http://nieuwsbrief-aartsbisdomnu-nr-185

Nieuwsbrief Aartsbisdom nr. 184

woensdag, februari 6, 2019

Klik hieronder voor de nieuwbrief

http://nieuwsbrief-aartsbisdom-nr-184

MISERICORDES SICUT PATER

woensdag, februari 6, 2019

MISERICORDES SICUT PATER – BARMHARTIG ALS DE VADER, was in 2016 het motto van het kerkelijke Jaar van Barmhartigheid. Het is tevens een opdracht die ik mezelf heb toegeëigend doordat ik in juni van dat jaar diaken en later in november tot priester werd gewijd. Om te proberen, zo barmhartig te zijn als God de Vader dat is.

Want barmhartigheid, is in het veldhospitaal dat de Kerk in deze wereld is [dank aan paus Franciscus voor deze beeldspraak], misschien wel het meest krachtige en meest belangrijke medicijn dat we aan onszelf en de mensen om ons heen te bieden hebben.

Eén van de meest intense ontmoetingen met Gods barmhartigheid kunnen we ondervinden in het ‘sacrament ván barmhartigheid’, ook wel bekend als ‘de biecht’ of het ‘sacrament van boete en verzoening’. Sinds december 2018 is er daarom in onze Sint Vituskerk in Dedemsvaart iedere eerste zaterdag van de maand tussen 12:00 en 13:00 uur de mogelijkheid om dit sacrament te ontvangen.

Vanaf zaterdag 2 maart a.s. zal tevens het Allerheiligst sacrament, het Eucharistische brood in de monstrans op het altaar worden geplaatst. Om naast Gods barmhartigheid in de biecht te ontvangen, ook in stilte in Zijn lichamelijke aanwezigheid te kunnen verkeren, om gewoonweg: bij Jezus te zijn.

U bent van harte welkom om iedere eerste zaterdag van de maand tussen 12:00 en 13:00 uur binnen te lopen in onze Sint Vituskerk, om op adem te komen, het sacrament van Gods Barmhartigheid te ontvangen of om eenvoudigweg een poosje in stilte bij Jezus in het Allerheiligst sacrament te zijn.

Wanneer: Iedere eerste zaterdag van de maand
Hoe laat: 12:00 t/m 13:00 uur
Waar: Sint Vituskerk, Langewijk 172a Dedemsvaart

Pastor J.A. Rutgers, priester
Emmanuelparochie

Update Winnaars Kerstmarkt St. Vitus

woensdag, januari 2, 2019

Zoals u weet zijn er loten verkocht voor en tijdens de kerstmarkt 2018.

De winnaar van het halve varken, lot blauw 352, is nog niet bekend. Kijk uw loten nog goed na! U kunt nog tot eind februari reageren!

Het schilderij van Lidy Pelgrom, de koe, is gegaan naar de familie Hofacker.

 

 

 

Kerstmarkt St. Vitus 2018

maandag, december 17, 2018

Terugblik door Jan Uythof

Ik heb ervan genoten, en het was voorbij voor ik er erg in had. En ik vraag me af: was deze kerstmarkt nou anders dan de voorgaanden? Of heb ik de kerstmarkt in voorgaande jaren nooit zo bewust meegemaakt? Als ik er nu, op zondagavond, rustig op terugkijk, denk ik dat dat inderdaad het geval is. Altijd was ik wat gespannen – zou het wel goed gaan; heb ik alles goed geregeld en duidelijke afspraken gemaakt? En hoe vinden de mensen, de gasten, het? Natuurlijk is het nooit perfect; ook deze keer niet en dat begon al met de oliebollenapparatuur die niet warm wilde worden. Maar dankzij de jongens van Rooth en onze groep vrijwilligers was ook dat probleem snel opgelost. In de loop der jaren zijn we blijkbaar een echte groep, een echte gemeenschap geworden die samen de zaken aanpakt, ook als het wat tegenzit. En dat geeft zoveel moed en vertrouwen, dat je er echt van kunt genieten. Ik zag tenminste de mensen komen; en genieten. En niet alleen de groteren, ook de kleintjes. Ik denk dat we een goede formule hebben gevonden om onze kerstmarkten tot een succes te maken. De voorbereidingen, de samenwerking, de inzet, de opkomst, het plezier, de ontmoetingen en het gesprek. En natuurlijk ook weer een grote opbrengst – ruim € 6.000,- netto. Jammer dat de inkoop en de overheadkosten steeds hoger worden, maar dat nemen we voor lief. En als u om een of andere reden niet geweest bent, dan zou ik zeggen: dan volgend jaar maar, want zo’n evenement mag je eigenlijk niet missen.

Aan het eind van de markt werden ook de winnaars getrokken van diverse verlotingen: de boodschappenmand werd gewonnen door pastor Rutgers, die de prijs tot op enkele centen nauwkeurig had geraden. Prijsbewust blijkbaar. En het halve varken is gevallen op lot 352 blauw; de troostprijs op 148 oranje/roze. We weten nog niet wie die loten in bezit heeft, maar als u de gelukkige bent, wilt u zich dan melden bij Martin Huizendveld, tel. 616654 of het parochiesecretariaat. In januari wordt alles diepvriesklaar bij u afgeleverd.

Tot slot wil ik u, mede namens mijn collega’s van de kerstmarktcommissie, heel hartelijk danken voor uw support in al die jaren, op wat voor manier dan ook.

Jan Uythof

Nieuwsbrief Aartsbisdom nr. 180

woensdag, december 5, 2018

Klik op onderstaande link.

nieuwsbrief-aartsbisdom 180

 

 

Kerstmarkt St. Vitus Kerk

woensdag, november 28, 2018