St. Vitus Dedemsvaart

R.K. Geloofgemeenschap

Liturgie

Samenwerkende Kerken van Dedemsvaart Mw. I. van de Logt 0523-611870
Dhr. G. Froeling 0523-613127
Lekenvoorgangers Dhr. G. Redder 0523-613942
Lectoren Mw W. Juurlink 0523-613402
Misdienaars / acolieten Dhr. G. Froeling 0523-613127
Volwassen acolieten voor rouw- en trouwdiensten Mw M. Groen 0523-614755
Kosters Mw M. Groen 0523-614755
Bloemengroep Mw M. Groen 0523-614755
Con Amore Dhr. A. van der Woude 0523-614333
Juventa/Vesperkoor Mw E. van Eijk 0523-616444
Kinderkoor “Eigen Wijs” Mw A. Nuvelstijn 06-54723179
Organist Dhr. J. Kamphuis 0524-516911
Dhr. N. Aalberts 0523-614841 of
06-50881256
Dhr. R. Elfrink 06-43465125
Dirigent(e) Dhr. R. Weijs 038-3868468 of
06-21493454
Mw M. Melenhorst 0523-616901
Mw A. Nuvelstijn 06-54723179
Mw E. van Eijk 0523-616444